0903 79 68 51

TeaShop

Kết quả tìm kiếm 1-9

Trà T-Series Peppermint Leaf
100g/box

Trà T-Series Moroccan Mint
100g/box

Trà T-Series Jasmine Flower
100g/box

Trà T-Series Earlgrey
100g/box

Trà T-Series Darjeerling
100g/box

Trà T-Series Chamomile Flowers
43g/box

Trà T-Series Brilliant Breakfast
125g/box

Trà Dilmah Trái Cây Orange & Ginger
1.5g x 20bags

Trà Dilmah Trái Cây Ginger & Honey
1.5g x 20bags

CẦN MUA & TƯ VẤN liên hệ